Verzekeringen op maat van de aangesloten dierenartsen bij IVDB

Als partner van het IVDB heeft BBA in 2017 de lopende collectieve verzekeringscontracten voor de leden IVDB onder handen genomen.

Hierbij is gezorgd voor:

 • De oppuntstelling van de collectieve polis BA Beroep van het IVDB
 • De lancering van een uitgebreide polis rechtsbijstand
 • Verzekeringen op maat voor de aangesloten dierenartsen

Het gaat om volgende verzekeringsoplossingen:

 • BA Beroep dierenarts:
  1. Steeds meer diergeneeskundigen werken samen onder de vorm van een DAP: is uw verzekeringspolis reeds aangepast aan deze nieuwe manier van werken en aan de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn?
  2. DMO’er, kleine huisdieren of eerder gespecialiseerd in dure sportpaarden? Wij stellen u onze gepaste oplossingen voor.
 • Professionele rechtsbijstand: wij zorgen voor waarborgen op maat van de specifieke context van uw beroep (geschillen met de Orde, FAVV,…)
 • Bescherming van uw gezinsinkomen bij ziekte/invaliditeit, overlijden …
 • Pensioenopbouw: kent u de POZ reeds? Dit is een nieuwe fiscaalvriendelijke oplossing voor pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap. Wij adviseren u of dit voor u fiscaal opportuun is!
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering praktijk en privé: een polis op maat met de nodige uitbreidingen die u à la carte kan onderschrijven.

 

U kan voor ons advies terecht bij uw lokaal aanspreekpunt!

Bijkomend kan u voor dringende informatie met betrekking tot expertises van overleden dieren contract opnemen met expert Dr Karine Devos op het nummer : + 32 475 47 92 26